IMPRESSUM
MH-PROPERTIES er et registreret varemærke af:
MH-PROPERTIES
AM Rain 16
9871 Seeboden
ØSTRIG
Tlf .: 0043 6643923094
E-mail: office@mh-properties.com
Momsnummer: ATU66917713
Ejer: Marianne Hatzenbichler
Hovedsæde i :  Spittal an der Drau
Myndighed i henhold til EKG: Spittal an der Drau
Moms IdNr.66917713
Virksomhedens hovedkvarter: 9800 Spittal an der Drau
Medlem af: WKO
Erhvervsret: Handelsregler: www.ris.bka.gv.at
FG fast ejendom og ejendomsadministratorer
Oplysninger om databeskyttelse:
Base af oplysninger: Alle oplysningerne på denne hjemmeside er baseret på oplysninger fra tredje. DERFOR, bemærk vi ikke kan overtage noget ansvar for rigtigheden eller fuldstændighed.
1. indhold
Forfatterne forbeholder sig ret til ikke at være ansvarlig for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de indsendte oplysninger. Erstatningskrav for skade forårsaget af brugen af oplysninger, herunder enhver form for oplysninger, der er ufuldstændige eller ukorrekte, vil derfor blive afvist.
Alle tilbud er ikke-bindende og uden forpligtelse. Dele af siderne eller i hele publikationen, herunder alle tilbud og informationer kan udvides, ændres eller helt eller delvist slettes af forfatterne uden særskilt meddelelse.
Ansvarsfraskrivelse
Indholdet af MH-Properties har til formål at informere om MH-Properties. MH-Properties fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside.
Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men MH-Poperties fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websiden er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.
MH-Properties’s hjemmeside tilstræber at være opdateret og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Østrigsk lovgivning. Der udvises derfor rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og aktuelt. Imidlertid giver MH-Properties ingen garantier for eller oplysninger om nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed m.v. af denne hjemmesides indhold. Oplysninger på denne hjemmesiden er kun beregnet til almen orientering. Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden garantier eller oplysninger, udtrykkelige såvel som stiltiende.
MH-Properties har på mh-properties.com forskellige søgefaciliteter, der kan give søgeren oplysning om alle ejendomme i ØSTRIG / International , herunder f. eks. vedrørende historiske salgspriser m.v. MH-Properties anvender i forbindelse hermed blandt offentligt tilgængelige data ved eksempelvis søgninger på ejendomme i Østrig.
MH-Properties hæfter ikke for skader eller tab, det være sig initialskade, indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller på de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, uanset om dette indhold har været nøjagtigt eller fuldstændigt, og MH-Properties skal ikke betale erstatning, det være sig erstatning for tab eller skade eller anden erstatning, på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til. MH-Properties kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel. MH-Properties forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på Internettet eller begrænse adgangen til websiden.
MH-Properties fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver MH-Properties sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.
Google Analytics: Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google, Inc. ( “Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler placeret på din computer, for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af hjemmesiden vil være være udsendt til og lagres af Google på servere i USA.